Despre Centrul Regional de Transfuzie Cluj

 

Scurt istoric

În anul 1945 se înfiinţează în Institutul de Fiziologie al Facultăţii de Medicina Cluj, Centrul de Transfuzie şi Colectare a sângelui în subordinea Serviciului Sanitar al Judeţului Cluj, sub conducerea dr. Grigore Benetatto.

În 1950 devine Centrul de Recoltare si Conservare a Sângelui, având personalitate juridica.

Din 1992 devine Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, subordonat INHT Bucureşti din Cadrul Ministerului Sănătăţii, reunind într-un grup de interes regional judeţele Alba, Salaj, Satu-Mare si Maramures.

 

Obiective

Asigurarea necesarului de sânge şi componente sanguine utilizate în scop terapeutic, obţinut în condiţii de maximă securitate atât pentru donator, cât şi pentru pacientul primitor.

 

Activitate

Activităţile principale ale CRTS Cluj sunt: recoltarea, procesarea, controlul biologic, stocarea, distribuţia şi transportul sângelui şi a componentelor sanguine.

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj este subordonat INHT şi Ministerului Sănătăţii. 

Legea care reglementează donarea de sânge este Legea nr. 282 / 2005 şi completările sale ulterioare.

Parteneri: FIBER IT